Splošni pogoji plovbe

Ob neprimernem rečnem vodostaju ali vremenskih razmer, si pridružujemo pravico, da zaradi varnosti ne plujemo oziroma spremembo urnika in plovbe

Ob primeru kakršnekoli nevarnosti morejo gostje upoštevati navodila kapitana in posadke

Gostje na ladjici se morajo obnašati primerno in v skladu z navodili kapitana in posadke

Zaradi zagotavljanja varnosti ostalih gostov, se vinjenega potnika lahko odstrani z ladjice